Wednesday, January 12, 2011

film ( part 1)Qùa từ thằng anh
Cảm ơn chị Hương, trong 4/36 tấm chị chụp em thì 3 cái là out nét :))
Người chị thân nhất :XTui          

No comments:

Post a Comment