Thursday, September 30, 2010

uxi 200

    Đúng hôm sinh nhật mình, một chuyện rất không hay đã xảy ra do tính hậu đậu của mình.Cuộn fuji pro plus III đã cuốn theo chiều gió sau khi mình dốc hết toàn lực tâm huyết để chụp rồi bất cẩn không bấm nút giữ cuộn phim.Cuối cùng ROẸT ! tiếng phim đứt nghe mà não nề T_T.Dù rất đau buồn , mình vẫn phải giã từ cuộn fuji và thử cuộn uxi.Xui hơn nữa là cuộn uxi này đã hết date từ khi nào :( .Nhưng kết quả là 17/36 tấm vẫn ngon lành cành đào :)) .Màu sắc của uxi 100 thì mình rất ưng, còn uxi 200 thì chỉ hơi ưng ưng, nói chung là được.Màu của uxi không sắc rực như màu của kodak , nó rất dịu, hơi đầm đầm, đúng phong cách của mình :)) .

PhotobucketPhotobucket
PhotobucketPhotobucket
PhotobucketPhotobucket

Photobucket

Photobucket
       
Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket
Photobucket


Photobucket
Photobucket
Photobucket

No comments:

Post a Comment