Sunday, August 8, 2010

Lomo action sampler

       Mình phải vật vã lắm mới in được cuộn phim chụp bằng con này.
       Khi đi in ở Anh Đức, sau 5 lần 7 lượt hẹn qua hẹn lại, nó phán cho câu " phim lạ"
       Khi đi in ở Trường Sơn , nó phán cho mình câu " máy scan không scan được cái này"
       Khi đi in ở Hoàng gia , 30k với chất lượng không đẹp lắm
        Cơ mà mình vẫn thích em này :D

No comments:

Post a Comment